Hercertificering Train-de-Trainer Basistraining VVE

.

Hercertificering trainers


Ben je trainer VierVVE? Eens per 3 jaar
is het verplicht een hercertificering te doorlopen.
Dit is een verdiepingsdag over de Basistraining VVE.

3 april 2023 in Ochten van 13.00 -17.00 uur

20 juni 2023 in Utrecht of Alkmaar van 9.00 - 13.00 uur GEANNULEERD

De kosten voor de hercertificering bedragen € 308,-.


Tijdens deze dag komen de verschillende onderdelen uit de training aan de orde
en zetten we in op verdieping hiervan.
We zijn benieuwd naar alle ervaringen met de Basistraining VVE!

Trainers en docenten die in aanmerking komen voor hercertificering,
worden hierover benaderd.

Aanmeldformulier Hercertificering Basistraining VVE


Kosten: € 308,-

Maandag 3 april 2023 in Ochten van 13.00-17.00 uur bij de Rolf groep in Ochten
Dinsdag 20 juni 2023 in Utrecht of Alkmaar van 9.00 - 13.00 uur bij de Activiteit GEANNULEERD

Algemene Voorwaarden