Module 1 of 2

Module 1 van de Basistraining VVE is voor het Amsterdamse werkveld bestemd voor invalkrachten, maar kan ook als instaptraining/instapkwalificatie aangeboden worden. Module 1 bestaat uit 6 bijeenkomsten en een bijeenkomst voor presentaties en certificering.

Module 1 of 2

Behalve het volgen van de volledige Basistraining VVE van 12 dagdelen, bestaat de mogelijkheid om deze in twee modules van 6 dagdelen per module te volgen. Het modulaire aanbod was in eerste instantie ontwikkeld voor invalkrachten en tijdelijke krachten. Het kan nu gebruikt worden voor het bijscholen van pedagogisch medewerkers die al (enige) training op het gebied van VVE hebben gevolgd met aantoonbaar certificaat.

Na het volgen van uitsluitend één module Basistraining VVE van 6 dagdelen is een beroepskracht nog niet bevoegd om voorschoolse educatie te kunnen geven. Vereist is een training voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen.