Werkwijze Basistraining

De Basistraining VVE bestaat uit 12 bijeenkomsten en leidt op tot een startkwalificatie VVE.

'Kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben'

“Kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben”

Met de Basistraining VVE van 12 dagdelen verwerven pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met goede interactie- en begeleidingsvaardigheden maken zij het verschil! Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden, begeleiden en stimuleren zij gericht de ontwikkeling. Zo krijgen kinderen wat ze nodig hebben.

Pedagogisch medewerkers die de training goed hebben doorlopen, ontvangen een certificaat. Daarmee hebben zij toegang tot een verkorte VVE-programmatraining (koptraining).

De inhoud van de Basistraining VVE is:

- gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek;
- aangescherpt vanuit de feedback van een expertgroep met vertegenwoordigers
  uit de wetenschap, het werkveld en de opleidingen;
- uitgevoerd en geëvalueerd in acht pilot trainingsgroepen en op basis daarvan
  bijgesteld.

Meer informatie


.