Train-de-Trainer

Een gecertificeerde trainer leidt pm’ers, leid(st)ers en studenten op tot basisbekwame medewerkers in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Train-de-Trainer Basistraining VVE

De vier organisaties van Vier VVE hebben de exclusieve licentie voor het geven van de train-de-trainer Basistraining VVE.
De train-de-trainer Basistraining VVE is bedoeld voor trainers en mbo-docenten.
Na het volgen van de train-de-trainer zijn trainers en mbo-docenten bevoegd de Basistraining VVE in hun werkveld uit te voeren.

Opzet en inhoud van de train-de-trainer
De training bestaat uit drie dagen training en het maken van praktijkopdrachten gerelateerd aan het werkveld.
De inhoud/voorwaarden voor trainers en docenten kunt u onderaan deze pagina vinden.

Voorwaarden voor deelname
- Trainers dienen een geldig trainerscertificaat te hebben van (minimaal) één van de volgende programma’s: Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken en Uk en Puk.
- Mbo-docenten dienen werkzaam te zijn aan een erkende mbo-opleiding en gekwalificeerd te zijn voor de opleidingen PW en/of OA.

Doel van de train-de-trainer
Docenten en trainers maken zich de uitgangspunten, inhoud en werkwijzen van de Basistraining VVE eigen.

Onderdelen/inhouden:

- Achterliggende uitgangspunten en gemaakte keuzes
- Opbouw van de training als geheel
- Trainingsfilosofie
- Inzicht in de twaalf bijeenkomsten; draaiboek, hand-outs, materialen, literatuur
- Werken met filmfragmenten
- Invulling praktijkbegeleiding studenten / coaching pedagogisch medewerkers
- Werken met het portfolio
- Werken met het Competentieprofiel
- Werken met het docenten/trainerslogboek

Data
De eerstvolgende Train-de-Trainer Basistraining VVE vindt plaats in Utrecht op:

  • Donderdag 20 september 2018
  • Donderdag 18 oktober 2018
  • Donderdag 22 november 2018

Kosten
Voor de eerste deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.650,00 per persoon.
Voor de tweede t/m vijfde deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten
€ 2.350,00 per persoon.
Voor de zesde t/m de negende deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten
€ 2.050,00 per persoon.
Voor meer dan 10 deelnemers van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 1.750,00. Voor een in-company training kunt u informeren naar de mogelijkheden bij basistrainingvve@nji.nl.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 12, maximum is 16 deelnemers. Als het minimum aantal deelnemers twee weken voor aanvang niet gehaald is, wordt de startdatum uitgesteld naar 18 oktober 2018.

Voorwaarden deelname
Voor certificering is 100% aanwezigheid (drie bijeenkomsten) vereist.
Vier VVE biedt eenmalig de gelegenheid om gemiste trainingsdagen in te halen in een volgend Train-de-Trainer traject. De extra kosten bedragen € 100,00 per inhaaldag.

Hier vindt u de voorwaarden voor trainers en hier de voorwaarden voor docenten.

Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij basistrainingvve@nji.nl.