Train-de-Trainer

Een gecertificeerde trainer of docent is bevoegd om pedagogisch medewerkers of studenten op te leiden tot startbekwame medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Train-de-Trainer Basistraining VVE 

De drie organisaties van Vier VVE hebben de exclusieve licentie voor het geven van de
Train-de-Trainer Basistraining VVE. De Train-de-Trainer Basistraining VVE is primair bedoeld voor trainers en mbo-docenten. Na het volgen van de Train-de-Trainer mogen trainers en mbo-docenten de Basistraining VVE in hun werkveld uitvoeren.

Opzet en inhoud
De training bestaat uit drie hele dagen en het maken van praktijkopdrachten gerelateerd aan het werkveld. De inhoud/voorwaarden voor trainers en docenten kunt u onderaan deze pagina vinden.

Doelgroep

 • Trainers met een geldig trainerscertificaat en actief trainer zijn van (minimaal) één van de
    volgende vve-programma’s: Piramide, Startblokken en Uk & Puk. Zij
    kunnen pedagogisch medewerkers, die in kindercentra werken, certificeren volgens de door
    VierVVE gestelde eisen.
 • Interne trainers/coaches met een geldig trainerscertificaat van (minimaal) één van de volgende
    vve-programma’s Piramide, Startblokken en Uk & Puk, werkzaam bij een
    kinderopvang- of welzijnsorganisatie. Zij kunnen pedagogisch medewerkers, die in kindercentra
    werken, certificeren volgens de door VierVVE gestelde eisen.
 • Docenten die werkzaam zijn aan een erkende mbo-opleiding en gekwalificeerd voor de
    opleidingen PW en/of OA. Zij kunnen studenten van hun opleiding certificeren volgens de door
    VierVVE gestelde eisen.

 

Doel
Docenten en trainers maken zich de uitgangspunten, inhoud en werkwijzen van de Basistraining VVE eigen.

Onderdelen

 • Achterliggende uitgangspunten en gemaakte keuzes op inhoud en werkwijze
 • Opbouw van de training als geheel
 • Inzicht in de 12 bijeenkomsten; draaiboek, hand-outs, materialen, literatuur
 • Werken met filmfragmenten
 • Invulling praktijkbegeleiding studenten / coaching pedagogisch medewerkers
 • Werken met het portfolio
 • Werken met het Competentieprofiel
 • Werken met het docentenlogboek / trainerslogboek

 

Voorwaarden voor deelname

 • Voor certificering is 100% aanwezigheid (drie bijeenkomsten) vereist. Bij afwezigheid met gegronde reden (maximaal één dag en alleen dag 2 of 3 van de training) wordt de mogelijkheid geboden om een vervangende opdracht te maken.  
 • Vier VVE biedt eenmalig de gelegenheid om een vervangende opdracht uit te voeren bij het
    missen van maximaal 1 trainingsdag, wanneer er een zwaarwegende reden is om deze
    trainingsdag te missen. De extra kosten bedragen €100,- per gemiste trainingsdag.

 

Voorwaarden voor trainers
Voorwaarden voor docenten

 

Data training: 

Dinsdag 19 maart 2024, 9.00-16.30uur te Utrecht 
Dinsdag 16 april 2024, 9.00-16.30uur te Utrecht
Dinsdag 21 mei 2024, 9.00-16.30uur te Utrecht 

Kosten
Voor de eerste deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.729,50 per persoon. Voor de tweede t/m vijfde deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.420,50 per persoon. Voor de zesde t/m de negende deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.111,50 per persoon. Voor meer dan 10 deelnemers van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 1.802,50.

Voor een in-company training kunt u informeren naar de mogelijkheden bij contact@viervve.nl.

Groepsgrootte
Het maximum aantal deelnemers is 16, het minimum is 8 deelnemers. Als het minimum aantal deelnemers twee weken voor aanvang niet gehaald is, wordt de startdatum uitgesteld naar de datum van de tweede trainingsdag. 

 

 

 

 

Aanmeldformulier Train-de-Trainer Basistraining VVE start 19 maart 2024


Trainingsdata te Utrecht
Dinsdag 19 maart 2024 van 9.00-16.30uur
Dinsdag 16 april 2024 van 9.00-16.30uur
Dinsdag 21 mei 2024 van 9.00-16.30uur

viervve.nl/voorwaarden/