Train-de-Trainer

Een gecertificeerde trainer of docent is bevoegd om pedagogisch medewerkers of studenten op te leiden tot startbekwame medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Train-de-Trainer Basistraining VVE 

De vier organisaties van Vier VVE hebben de exclusieve licentie voor het geven van de
Train-de-Trainer Basistraining VVE. De Train-de-Trainer Basistraining VVE is primair bedoeld voor trainers en mbo-docenten. Na het volgen van de Train-de-Trainer mogen trainers en mbo-docenten de Basistraining VVE in hun werkveld uitvoeren.

Opzet en inhoud
De training bestaat uit drie hele dagen en het maken van praktijkopdrachten gerelateerd aan het werkveld. De inhoud/voorwaarden voor trainers en docenten kunt u onderaan deze pagina vinden.

Doelgroep

 • Trainers met een geldig trainerscertificaat van (minimaal) één van de volgende vve-programma’s:
    Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken en Uk & Puk;
 • Interne trainers/coaches met een geldig trainerscertificaat van (minimaal) één van de volgende
    vve-programma’s Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken en Uk & Puk, werkzaam bij een
    kinderopvang- of welzijnsorganisatie;
 • Docenten die werkzaam zijn aan een erkende mbo-opleiding en gekwalificeerd voor de
    opleidingen PW en/of OA.

 

Doel
Docenten en trainers maken zich de uitgangspunten, inhoud en werkwijzen van de Basistraining VVE eigen.

Onderdelen

 • Achterliggende uitgangspunten en gemaakte keuzes op inhoud en werkwijze
 • Opbouw van de training als geheel
 • Inzicht in de 12 bijeenkomsten; draaiboek, hand-outs, materialen, literatuur
 • Werken met filmfragmenten
 • Invulling praktijkbegeleiding studenten / coaching pedagogisch medewerkers
 • Werken met het portfolio
 • Werken met het Competentieprofiel
 • Werken met het docentenlogboek / trainerslogboek

 

Voorwaarden voor deelname

 • Voor certificering is 100% aanwezigheid (drie bijeenkomsten) vereist
 • Vier VVE biedt eenmalig de gelegenheid om gemiste trainingsdagen in te halen in een volgend Train-de-Trainer traject. De extra kosten bedragen € 100,00 per inhaaldag

 

Voorwaarden voor trainers
Voorwaarden voor docenten

Data
De eerstvolgende Train-de-Trainer Basistraining VVE vindt plaats in Utrecht op:

 • Maandag 24 juni 2019
 • Maandag 9 september 2019
 • Maandag 7 oktober 2019

 

Kosten
Voor de eerste deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.650,00 per persoon. Voor de tweede t/m vijfde deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.350,00 per persoon. Voor de zesde t/m de negende deelnemer van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 2.050,00 per persoon.

Voor meer dan 10 deelnemers van één organisatie bedragen de deelnemerskosten € 1.750,00. Voor een in-company training kunt u informeren naar de mogelijkheden bij basistrainingvve@nji.nl.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 12, maximum is 16 deelnemers. Als het minimum aantal deelnemers twee weken voor aanvang niet gehaald is, wordt de startdatum uitgesteld naar de datum van de tweede trainingsdag. 

Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij basistrainingvve@nji.nl.