Vier VVE

Drie organisaties hebben hun jarenlange expertise gebundeld. De Activiteit, De CED- Groep en de Rolfgroep werken samen binnen VierVVE en hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam de basistraining VVE ontwikkeld.

Klik hier voor de daarbij geldende richtlijnen

Richtlijnen Basistraining VVE van Vier VVE en het geven van trainingen

Fysiek trainen

De voorkeur voor de bijeenkomsten van de Basistraining VVE van VierVVE is trainingen in fysieke vorm aan te bieden.
Er wordt uitdrukkelijk geen toestemming gegeven voor het maken van een online of E-learning basistraining VVE van VierVVE, noch afgeleide vormen

Iedereen dezelfde sterke basis

De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Wet Oke). Sommige gemeenten stellen extra eisen aan de training, zoals het volgen van een koptraining van een specifiek programma.
Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen.  Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op  onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maken zij het verschil!

Jarenlange expertise gebundeld

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Basistraining VVE. De gemeente heeft deze training laten ontwikkelen door de ontwikkelaars van landelijk erkende en veelgebruikte VVE-programma’s. Er was behoefte aan een goede, algemene basis in kennis en vaardigheden voor vve-professionals, ongeacht het programma waarmee ze in de praktijk werken. De gemeente Amsterdam stelt de materialen van de Basistraining VVE beschikbaar aan organisaties voor kinderopvang en onderwijsinstellingen in Nederland die hun medewerkers willen laten trainen of de lesstof in het curriculum willen verwerken. De gemeente wil waarborgen dat de inhoud van de Basistraining VVE op een kwalitatief goede manier wordt gebruikt. De materialen worden daarom aangeboden in combinatie met een training voor pedagogisch medewerkers of Train-de-Trainer waarin de producten aan trainers en/of docenten worden overgedragen. Aan deze trainingen zijn kosten verbonden.