Vier VVE

Vier organisaties hebben sinds 2015 hun jarenlange expertise op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen gebundeld. CED-groep, De Activiteit, het NJi en de Rolf groep werken samen binnen Vier VVE en hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam de Basistraining VVE ontwikkeld.

Corona maatregelen en het geven van trainingen


Vier VVE heeft het volgende standpunt ingenomen met betrekking tot het geven van trainingen in deze uitzonderlijke periode. Dit standpunt is van kracht zolang de door de regering opgelegde maatregelen gelden. 

Er wordt uitdrukkelijk geen toestemming gegeven voor het maken van een online of e-learning basistraining VVE van VierVVE, noch in afgeleide vormen.
Wel willen we, bij uitzondering in deze nare en vervelende corona-tijd, toestemming geven om 1 of maximaal 2 fysieke trainingen via een digitale verbinding te laten geven door jou als bevoegd trainers. (Skype, Teams, Google classroom o.i.d.).
We hebben te maken met afspraken en eigendomsrechten alsmede de overtuiging alle gecertificeerd trainers met het kwalitatief goede materiaal van VierVVE te willen laten werken.
Uiteraard is het uitgangspunt om samen te leren, in fysieke vorm eenvoudiger te realiseren en willen we al onze trainers dezelfde mogelijkheden geven.

We wensen je veel succes, en blijf gezond!

Iedereen dezelfde sterke basis

De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Wet Oke). Sommige gemeenten stellen extra eisen aan de training, zoals het volgen van een koptraining van een specifiek programma.
Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen.  Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op  onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maken zij het verschil!

Jarenlange expertise gebundeld


De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Basistraining VVE. De gemeente heeft deze training laten ontwikkelen door CED-groep, Cito, het Nederlands Jeugdinstituut en De Activiteit. Er was behoefte aan een goede, algemene basis in kennis en vaardigheden voor vve-professionals, ongeacht het programma waarmee ze in de praktijk werken. De gemeente Amsterdam stelt de materialen van de Basistraining VVE beschikbaar aan organisaties voor kinderopvang en onderwijsinstellingen in Nederland die hun medewerkers willen laten trainen of de lesstof in het curriculum willen verwerken. De gemeente wil waarborgen dat de inhoud van de Basistraining VVE op een kwalitatief goede manier wordt gebruikt. De materialen worden daarom aangeboden in combinatie met een training voor pedagogisch medewerkers of Train-de-Trainer waarin de producten aan trainers en/of docenten worden overgedragen. Aan deze trainingen zijn kosten verbonden.

De Activiteit

Marjolein Dobber - Alkmaar/'s-Hertogenbosch

Meer weten

Nederlands Jeugdinstituut

Hilde Kalthoff - Utrecht

Meer weten

CED-Groep

Els Groenewoud - Rotterdam

Meer weten

de Rolf groep

Gerreke Gierveld - Deventer

Meer weten