FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Kunnen we als organisatie deelnemen aan de Basistraining VVE?
Ja dat kan. Dat kan als in-company training. Daarvoor kan je het best contact opnemen met een trainer bij jullie in de buurt. Via deze link kom je bij het trainersoverzicht. Deze trainer kan jullie vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Ik zou graag trainer willen worden. Wat zijn de eisen?
Om deel te kunnen nemen aan Train-de-Trainer, moet je gecertificeerd trainer zijn voor (minimaal) één van de volgende VVE-programma’s: Piramide, Startblokken en Uk & Puk.

Voldoet de Basistraining VVE aan de wettelijke scholingseisen voorschoolse educatie?
Beroepskrachten voorschoolse educatie dienen, naast een taaleis van ten minste niveau 3F (Mondelinge taalvaardigheid en Lezen), een module voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen te hebben gevolgd. De Basistraining VVE voldoet daaraan. Zie Dossier VVE.

Voldoet de Basistraining VVE aan de eisen van de gemeente?
Voor veel gemeentes is de Basistraining VVE voldoende. Deze training voldoet immers aan de wettelijke scholingseisen voorschoolse educatie. Sommige gemeenten stellen echter extra eisen, zoals het volgen van een Koptraining in één van de drie VVE-programma’s.

Wat zijn de eisen aan het deelnemen aan de Koptraining?
Om deel te kunnen nemen aan een koptraining moet men gecertificeerd zijn als vast medewerker. Informatie over de koptrainingen kan je vinden bij de betreffende programma’s.

Ik ben klaar met mijn opleiding PW en zoek werk. Overal vragen ze om een VVE-certificaat. Kan ik dat bij jullie halen? Wat kost dat? Moet ik dan ergens stage lopen? Zo ja, zorgen jullie daar dan voor?
Op de lijst met gecertificeerd trainers kan je kijken naar een trainer bij jou in de buurt. Deze kan je informeren of het mogelijk is deel te nemen aan een trainingsgroep. Zij kan je aangeven wat de kosten zijn. Om deel te kunnen nemen aan een trainingstraject is het een voorwaarde dat je opdrachten in de praktijk kunt uitvoeren.
Daarvoor is het zaak dat je minimaal drie dagdelen in de praktijk werkzaam bent. Dat kan in dienstverband, maar ook onbetaald. Je zult zelf een praktijkplek moeten regelen.

Ik heb de PABO gedaan en zou eigenlijk graag op een peuterspeelzaal met VVE gaan werken.
Is mijn opleiding voldoende? Zo nee, krijg ik vrijstellingen?
Om in een peuterspeelzaal te kunnen werken moet je voldoen aan de eis dat je gecertificeerd bent voor VVE. In jouw geval ben je dat niet en zal je een volledige training moeten volgen.

Ik heb de Basistraining VVE van 12 dagdelen gevolgd via mijn mbo- of hbo-opleiding. Wat kan ik met mijn theoriecertificaat? Of met mijn theorie- en praktijkcertificaat?
Door het behalen van het theoriecertificaat van de Basistraining VVE heb je kennis over de theoretische achtergronden van VVE. Het theoriecertificaat wordt af en toe uitgereikt aan studenten, die onvoldoende praktijkbegeleiding hebben gekregen. Na het behalen van dit certificaat kun je het praktijkdeel erbij halen door een coachings- en begeleidingstraject te volgen bij een erkend VierVVE trainer. In dit traject wordt de individuele coaching op de werkvloer gegeven (minimaal 10 uur), waarbij de praktijkopdrachten worden uitgevoerd. Een herhaling van de stof uit het theoriedeel van de opleiding wordt hierbij ook aangeboden.

Na het behalen van het totale certificaat Basistraining VVE van VierVVE ben je op de hoogte van de theoretische achtergronden van VVE en heb je succesvol de praktijkopdrachten uitgevoerd (met coaching). Per gemeente worden afspraken gemaakt met de houders van kinderopvangorganisaties over welke eisen de gemeente stelt aan het geven van VVE. In een aantal gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, ben je na het behalen van het Basistraining VVE certificaat VierVVE (en uiteraard een passende vooropleiding) startbekwaam om te werken in een VVE-groep. Het is de bedoeling je dan verder te bekwamen in de praktijk met de koptrainingen van Piramide, Startblokken of Uk & Puk.
In andere gemeenten wordt de Basistraining VVE van VierVVE niet gezien als voldoende voor het werken met een VVE-groep. Daarvoor wordt de minimale kwalificatie gevraagd basisbekwaam te zijn in het werken met een erkend VVE-programma  zoals Piramide module 1, Startblokken of Uk & Puk en het afronden van de bijbehorende (kop)training.
Om zekerheid te hebben over de eisen rondom het werken in een VVE-groep is het verstandig de GGD te bevragen en/of gemeentelijke afspraken in te zien.

Zie dossier VVE