Een gecertificeerde trainer of docent is bevoegd om pedagogisch medewerkers of studenten op te leiden tot startbekwame medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)