Na het volgen van de volledige Basistraining VVE van 12 dagdelen kunnen pedagogisch medewerkers een Koptraining volgen in een van de werkende VVE-programma's van Vier VVE. Deze koptrainingen leiden, in combinatie met de basistraining VVE, tot volledige certificering in het betreffende VVE-programma.