De basistraining VVE als stevig anker

De training past bij het landelijk beleid en het lokaal beleid en sluit goed aan als vooropleiding van een (verkorte) VVE programmatraining

Inhoud training

In de trainingen:

  • staan veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse­ routines centraal. Zoals samen fruit eten, buiten spelen, voorlezen en spel in de hoeken­. Leidsters­ en pedagogisch medewerkers leren om vanuit­ deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen­ te begeleiden, te verrijken en te verdiepen­;
  • is het uitgangspunt de (brede) ontwikkeling van jonge­ kinderen, hoe zij leren, en de rol van de beroeps­kracht daarbij (handelingsgericht en doel­gericht observeren en begeleiden);
  • krijgen interactievaardigheden veel aandacht, zowel in de trainingsbijeenkomsten als tijdens de coaching.

Training mogelijkheid

De Basistraining VVE bestaat uit twaalf dagdelen van 4 uur. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur maandelijks plaats. De deelnemers ontvangen een certificaat als aan de voorwaarden is voldaan. Daarnaast krijgt iedere deelnemer 10 uur individuele begeleiding, waarbij de praktijkopdrachten en hun portfolio centraal staan. Leren reflecteren op het eigen handelen is daarbij de basis: hoe speel ík de hoofdrol?