Trainingen

.

Basistraining VVE


Rondom de Basistraining VVE heeft VierVVE verschillende trainingsmogelijkheden ontwikkeld. 

De Basistraining VVE is het aanbod voor pedagogisch medewerkers en studenten. 
Daarna volgen pedagogisch medewerkers een koptraining van één van de drie erkende programma's: Piramide, Uk & Puk of Startblokken.  

De Train-de-Trainer leidt ervaren trainers op voor het geven van de Basistraining VVE.  

Trainingsaanbod


Vier VVE biedt verschillende trainingsmogelijkheden:

  • Basistraining VVE (totaal 12 dagdelen)
  • Train-de-Trainer Basistraining VVE
  • Koptraining in VVE-programma’s

 

Beroepskrachten voorschoolse educatie dienen naast een taaleis van ten minste niveau 3F (Mondelinge taalvaardigheid en Lezen), een module voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen te hebben gevolgd. De Basistraining VVE voldoet daaraan.