Trainingen

.

Trainingsaanbod


Vier VVE biedt verschillende trainingsmogelijkheden:

  • Basistraining VVE Module 1 en 2 (totaal 12 dagdelen)
  • Basistraining VVE Module 1 of 2 (6 dagdelen per module)
  • Train-de-Trainer Basistraining VVE
  • Koptraining in VVE-programma’s

 

Beroepskrachten voorschoolse educatie dienen naast een taaleis van ten minste niveau 3F (Mondelinge taalvaardigheid en Lezen), een module voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen te hebben gevolgd. De Basistraining VVE (module 1 en 2 samen) voldoet daaraan.