Werkwijze

Training uit de praktijk, met systematische uitwisseling van ervaringen

Kenmerken

De Basistrainingen VVE hebben de volgende kenmerken:

  • Kennis wordt verbonden aan het concrete handelen­ in de groep;
  • De training is praktijkgericht: er wordt geoefend en er worden direct verbanden gelegd van inhoud naar de eigen groep (met kinderen, collega’s en ouders);
  • Deze kennis en vaardigheden worden verbonden aan ieders praktijkervaringen en de deelnemers wisselen­ deze ervaringen systematisch uit. Dit zorgt voor verdieping en het opbouwen van een professionele cultuur;
  • Training en coaching gaan hand in hand.

Het coachingstraject is ‘op maat’, afgestemd op de behoefte en de vraag van de individuele deelnemer. Het portfolio dat de deelnemers bijhouden is daarbij leidend. Ook wordt gebruik gemaakt van filmopnamen­, observaties, feedbackgesprekken en modelling (voordoen­).
De pedagogisch medewerkers en peuterleidsters die de training goed heeft doorlopen krijgt een certificaat. Daarmee heeft zij/hij ook toegang tot een verkorte programmatraining (koptraining).